Barion Pixel

Karácsonyi Nyereményjáték Játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

 

A Nebinfo Kft. Karácsonyi Nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A Karácsonyi Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Nebinfo Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2/D. a továbbiakban: “Szervező”)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”)

– minden 18 éven felüli természetes személy, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a ESZKATÁBLA Instagram felületének (https://www.instagram.com/eszkatabla/) és Facebook oldalának (https://www.facebook.com/matatofal1 ) követőjévé válnak.

2.2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KI VANNAK ZÁRVA

– a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködők alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték időtartama: 2020 november 25. 18:00 órától 2020. december 23. 19:00 óráig tart.

A nyereményjáték lezárásaként 2020.12.23-án, 19:00 órakor sor kerül a nyereményjáték nyereményének kisorsolására.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 A Játékos a nyereményjáték ideje alatt követni kezdi a nyeremény alapját felajánló ESZKATÁBLA közösségi oldalait:

Instagram oldalát: https://www.instagram.com/eszkatabla/ és Facebook oldalát: https://www.facebook.com/matatofal1

4.2 A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ segítségével, random módon történik, az 3-as pontban részletezett időpontban. A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye

4.3.A fődíjsorsolás alkalmával egy pótnyertes is kisorsolásra kerül arra az esetre, ha a kisorsolt nyertes bármilyen okból elérhetetlenné válna. Ebben az esetben a nyeremény a kihúzott pótnyertest illeti meg.

5. A NYEREMÉNY

5.1 A Szervező 1 db 10 000 Ft értékű ajándékutalvány, mely beváltható 2021.01.01-2021.03.31. között Eszkatábla Matatófal vásárlásánál: https://eszkamatatofal.com/
A nyeremény pénzre nem váltható!

6. A NYERTES ÉS A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1 A Szervező a Nyertessel közvetlenül felveszi a kapcsolatot Instagram vagy Facebook profilján keresztül és értesíti a sorsolás végeredményéről, és hozzájárulásuk esetén nevét közzéteszi Facebook oldalán.

6.2 A Nyertes a Szervezővel történő előzetes egyeztetés alapján nyereményét e-mailen keresztül juttatja el.

6.3 A Nyertes Nyereményjátékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményüket a jelen játékszabálynak megfelelően érvényesíteni tudják. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.4 Ha a Nyertes a korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

 

Budapest, 2020.11.25.Nebinfo Kft – szervező